mandag 10. april 2017

Prosakurs med Gro Dahle

15., 16. og 17. januar 2018 på Hotell Borge

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeR

Mandag 15. januar
kl 11 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
Hva er en karakter?
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner
Minner
Fantasi, fantasireise, suggesjon

Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 17  Karakter-arbeid: Jeg er ikke alltid jeg!
Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog
17– 18 Hvordan skrive et barn
Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:
en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på
Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati
Det omnipotente barnet
Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
Det besjelede universet, en animistisk verden
Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
Konkrete forklaringer av abstrakte emner
Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden
Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

18 – 19 oppgave på egenhånd : 3 - 7 korttekster som henger sammen

Middag kl 19
Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

Tirsdag 16. januar
Frokost 8 – 9 
kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava
10 – 11 Stemmen: Temperament, temperatur, tempo
11 – 12.30 : Karakter-typer
Ikoner og arketyper
Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor
kl 12.30 – 13.30    Tid, Sted, Situasjoner

Lunsj kl 13.30 – 14.30

kl 14.30 – 16   Motor
Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter
kl 16.30 – 18   Bipersoner og replikker
Konflikt og kontrast og hemmeligheter
Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted
replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden
Plot – 36 grunnsituasjoner

18 – 19.30 oppgave på egenhånd novelle eller første kapittel

Middag kl 19.30
Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

Onsdag 17. januar
Frokost 8 – 9 
9 – 10 Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
10 - 12: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast))
Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?
12 – 13: Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.
Titler

Lunsj kl 13

Å skrive for barn. Kurs med Gro Dahle

-->
Barnelitteratur-kurs 29. – 31. januar

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeR


Mandag  29. Januar (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon

Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo
Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, agenda, prosjekt og rolle)

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i  hjemmet
Situasjoner: Når og hvor
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Selvstendig oppgave: Kort fortelling på max en side

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Tirsdag 30. januar(9 – 18 ca)

Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver

kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 18
Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster,
et bildebok-manus eller to med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19 - 20  ca

Kveld:   Jobbe med selvstendig oppgave


Onsdag 31. januar   (9- 18 ca )
Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10 ca
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?
Gjennomgang av tekstene fra gårsdagens oppgaver

10 – 10.45 Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
eller som berører med ladningen,
som tilfører noe nytt
som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.
Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

10.45 – 11 pause (sjekke ut?)

11 – 13 språkets musikalitet
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre – sonnette, , sonettekransen
det urimede musikalske diktet
andre musikalske grep: rytme, bokstavrim, gjentagelser, mønstre, RAP og sangtekster

13 – 13.45  Lunsj

13.45 – 15.45 ca Barnedikt-oppgaver/metoder:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt
Definisjons-diktet
Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)
Figurdiktet
Det episke diktet
Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)
Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)
Kontrast og overraskelse
System-diktet ( f eks ABC)
Tulle-diktet, nonsens-diktet
Gåten, spørre-formen

16– 17 Å bruke andre dikteres metoder og formler:
Dada-metoder: lappe-metoder: hatte-diktet, puslespill-diktet
Tom Phillips-metoden: Black-out-diktet
Jan Erik Vold: Kykelipi, tale-dikt, nonsens-dikt, struktur-dikt, tulle-dikthttps://www.blogger.com/null
Arild Nyquists metode: ”Tenk om” og dikt som rop og skrik
Gro: Regnværsgåter og mat-dikt
Tor Åge Bringsværd og Erlend Loe:  å vri på klisjeer, snakkemåter
Kl 17 Gjennomgang     


fredag 31. mars 2017

Åpen Mikrofon Hønse-Lovisas hus

Lyst til å prøve ut dine selvskrevne tekster for et publikum? Trenger du en deadline? Nå har du sjansen til å bli med på lavterskeltilbudet Åpen Mikrofon
Hønse-Lovisas Hus Sandakerveien 2. 0473 Oslo
(Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate Buss 21 til Sannergata)

19. oktober klokka klokka 19.00. Opplesningen begynner 19.30


Både publiserte og upubliserte forfattere er velkomne til å opptre.
Vi leser (og synger, deklamerer, forteller) fra egne tekster og lytter til de andres.
Gir og får respons - nye ideer og inspirasjon.
Ønsker du å bli med?
send en e-post til Jorunn
eller sms/ring: 97123102

Rekkefølgen blir satt etter et eller annet tilfeldighetsprinsipp, så den får dere når dere kommer. Det er satt av maks 5 minutter per innslag og det fint dere selv passer på at dere overholder tidsrammen. For at alle skal få like mye oppmerksomhet fra publikum, er det jo mest omtenksomt å ikke lese lenger enn den fastsatte tida.

Et vennligsinnet publikum og talentspeidere er hjertelig velkomne. Har kan kontakter knyttes og gode ting skje.

Det er hyggelig om oppleserne blir igjen helt til sistemann har lest. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være en utveksling. Lytte og bli lyttet til. Se og bli sett.

Ta veldig gjerne med bøker dere vil selge, gi bort eller vise fram. Reklamer for skrivekurs, lese- og skrivesirkler, festivaler og litterære arrangementer m.m.Det serverer hønesuppe med deilig brød og godt smør til kr 100,-
og kaffe og kaker


Navnet på deltagerene blir lagt her etterhvert som de melder seg på. Siden stua ikke er så stor er det kun plass til 12 opptredener:  


Lisa Elstad
Ingelin KroghSkrivekurs med Kjersti Wold


Å favne både det vakre og det vonde
Skriving som eksistensiell prosess
14. og 15. oktober 2017
Dette er et kurs for mennesker som ønsker å lære mer om hvordan skriving kan brukes som hjelp i kriser og som generell veiviser mot personlige kvaliteter.
Deltakerne vil bli presentert for ulike skriveteknikker og oppgaver som kan bidra til å styrke selvinnsikten og evnen til å romme livets mangfoldighet.
På kurset vil begrepet maitri bli særlig vektlagt. Maitri er et sanskrit ord for en kjærlig holdning til seg selv.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Det passer for alle som er interessert i litteratur, kunst, psykologi, filosofi og mytologi, kort sagt; kurset passer for alle som er interessert i menneskers indre liv, sitt eget og andres.
Kursleder er Kjersti Wold, faglitterær og skjønnlitterær forfatter. Hun har gjennom 20 år vært en av landets mest etterspurte kursledere innen kreativ skriving. For tiden er hun redaktør på en bok om posttraumatisk vekst (PTV ), og jobber med en fagbok om skrivingens helsefremmende aspekt. Hun har selv gjennomlevd et krevende sykdomsforløp med kreft, og er opptatt av hvordan smerte og vanskelige perioder kan bidra til personlig vekst.

Kurset skjer i samarbeid med Tekstuniverset og er lagt til vakre Borge Hotell på Nøtterøy.

Pris for 15 timers kurs, samt overnatting i enkeltrom og fullpensjon på hotellet er 3600,-
Kurset starter klokken 11 på lørdag og avsluttes klokken 16 på søndag. Prisen inkluderer lunsj og middag den første dagen, og frokost og lunsj den andre dagen.

For påmelding og mer informasjon kontakt Jorunn Solli:
jorunn@tekstuniverset.no  
Tlf: 97123102torsdag 9. mars 2017

Fortellerkurs for barn og voksne


Kom å ta med deg et barn på fortellerkurs 24. og 25. juni 2017
12.00 til 17.00 begge dager


De voksne vil ha Heidi Dahlsveen som lærer og
barna vil ha Catherine Langeland som lærer.


Aldersgrense: Voksne over 18 år og barn mellom 6 til 12 år

Voksenpersonen kan være foreldre, besteforelder eller en annen voksenpersoner som barnet er trygg på.

Kursene vil være på samme sted på ulike rom så det er lett og komme i kontakt med den voksne hvis det skulle være noe.

Voksenfortellerkurs og barnefortellerkurs møtes igjen ved slutten av kurset for å dele fortellinger med hverandre. Underveis spiser voksne og barn lunsj sammen og tar pauser sammen og har mulighet til å møtes og utveksle erfaringer.


“Har du hørt om....” er begynnelsen på et viktig møte. I en fragmentert og visuell orientert hverdag, trenger vi alle den gode fortellingen. Fortellingen skaper helhet i våre opplevelser, den gir svar på hvem og hva og hvorfor. Det å fortelle fortellinger er en gammel kunstform, dengang da som nå trenger vi å møtes gjennom å fortelle hverandre historier.
Mennesker har alltid fortalt, enten i en pedagogiske eller underholdende sammenheng, eller rett og slett for å erkjenne seg selv.

 Kurset er rettet mot alle som er interessert i få innblikk i det å fortelle fortellinger muntlig.

Voksenkurset ledes av  Heidi Dahlsveen og består av tre deler Barnekurset ledes av Catherine Langeland deles opp i tre deler.

1. del - fantasiens grammatikk

I løpet av første del fokuserer det på å komme igang med å fortelle. Her er ikke det viktigste hva man forteller, men å fortelle. Ved hjelp av ulike øvelser settes det i gang fantasifortellinger, hvis hensikt er å komme igang med å fortelle innenfor en morsom ramme. Her kommer vi også innpå hva som tilstede i en muntlig fortelling, hvordan man kan få lyttere til å identifisere seg med og lytte til en fortelling.


Del en:
Vi blir kjent, leker ordleker og varmer opp stemme og kropp. Vi lærer korte historier som vi forteller til hverandre i ring og får innblikk i hvordan en kan finne det som er viktigst, budskapet, i en fortelling.2. del - Det kulturbærende jeg-et
I Afrika sies det at et menneske er ikke død, før man slutter å fortelle om det. Alle mennesker bærer på en viktig kulturhistorie. I løpet av denne delen arbeider vi med jeg-fortellinger og familiehistorier, enten de er sanne eller usanne.Del to:
Vi tar et norsk folkeeventyr som vi bearbeider og utvikler sammen. Her er det fri fantasi som skal ligge på toppen av eventyr-kaka vår.

3. del - Kulturbærende fortellinger

I den siste delen arbeider vi med muntlig traderte fortellinger som eventyr, myter ol. Her lærer deltagerne metoder på hvordan de kan innarbeide fortellinger og formidle disse videre.

Del tre:
Fremføre for hverandre en liten jeg-fortelling og eventyret vårt. Vi leker og jobber oss frem til den endelige formen på vår endelige fortellerforestilling.Er du i tvil, send mail, sms eller ring!
Anne-Britt Rage ragerock@hotmail.com Tlf: 92 54 11 34
Jorunn Solli
 jorunn@tekstuniverset.no  Tlf: 97 12 31 02

Pris: 800,- per person


Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørel til
Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Sum a sumarum! Simsalabim! Snipp snapp snute- eventyret er ikke ute. Vi har akkurat begynt å lære, så tipp-tapp-tynne, nå kan du begynne!

-->
Låven på Gjettum gård
Gjettumveien 125 A
1346 Gjettum i Bærum

Veibeskrivese:
Trykk Her