torsdag 9. mars 2017

Fortellerkurs for barn og voksne


Kom å ta med deg et barn på fortellerkurs 24. og 25. juni 2017

De voksne vil ha Heidi Dahlsveen som lærer og
barna vil ha Catherine Langeland som lærer.


Aldersgrense: Voksne over 18 år og barn mellom 6 til 12 år
Vi tilbyr to parallelle fortellerkurs: ett kurs for barn og ett kurs for voksne. På begge kursene vil erfarne og inspirerende kursholdere hjelper deltagerne til å finner fram og åpne opp for gode fortellinger. Voksenfortellerkurs og barnefortellerkurs møtes igjen ved slutten av kurset for å dele fortellinger med hverandre. Underveis spiser voksne og barn lunsj sammen og tar pauser sammen og har mulighet til å møtes og utveksle erfaringer.

“Har du hørt om....” er begynnelsen på et viktig møte. I en fragmentert og visuell orientert hverdag, trenger vi alle den gode fortellingen. Fortellingen skaper helhet i våre opplevelser, den gir svar på hvem og hva og hvorfor. Det å fortelle fortellinger er en gammel kunstform, dengang da som nå trenger vi å møtes gjennom å fortelle hverandre historier.
Mennesker har alltid fortalt, enten i en pedagogiske eller underholdende sammenheng, eller rett og slett for å erkjenne seg selv.

 Kurset er rettet mot alle som er interessert i få innblikk i det å fortelle fortellinger muntlig.

Voksenkurset ledes av  Heidi Dahlsveen og består av tre deler Barnekurset ledes av Catherine Langeland deles opp i tre deler.

1. del - fantasiens grammatikk

I løpet av første del fokuserer det på å komme igang med å fortelle. Her er ikke det viktigste hva man forteller, men å fortelle. Ved hjelp av ulike øvelser settes det i gang fantasifortellinger, hvis hensikt er å komme igang med å fortelle innenfor en morsom ramme. Her kommer vi også innpå hva som tilstede i en muntlig fortelling, hvordan man kan få lyttere til å identifisere seg med og lytte til en fortelling.


Del en:
Vi blir kjent, leker ordleker og varmer opp stemme og kropp. Vi lærer korte historier som vi forteller til hverandre i ring og får innblikk i hvordan en kan finne det som er viktigst, budskapet, i en fortelling.2. del - Det kulturbærende jeg-et
I Afrika sies det at et menneske er ikke død, før man slutter å fortelle om det. Alle mennesker bærer på en viktig kulturhistorie. I løpet av denne delen arbeider vi med jeg-fortellinger og familiehistorier, enten de er sanne eller usanne.Del to:
Vi tar et norsk folkeeventyr som vi bearbeider og utvikler sammen. Her er det fri fantasi som skal ligge på toppen av eventyr-kaka vår.

3. del - Kulturbærende fortellinger

I den siste delen arbeider vi med muntlig traderte fortellinger som eventyr, myter ol. Her lærer deltagerne metoder på hvordan de kan innarbeide fortellinger og formidle disse videre.

Del tre:
Fremføre for hverandre en liten jeg-fortelling og eventyret vårt. Vi leker og jobber oss frem til den endelige formen på vår endelige fortellerforestilling.


Barn og voksne får hver sin lærer i fire timer lørdag og fire timer søndag.
Voksenpersonen kan være foreldre, besteforelder eller en annen voksenpersoner som barnet er trygg på.
Kursene vil være på samme sted på ulike rom så det er lett og komme i kontakt med den voksne hvis det skulle være noe.

De voksne vil ha Heidi Dahlsveen som lærer og
barna vil ha Catherine Langeland som lærer.
Aldersgrense: Voksne over 18 år og barn mellom 6 til 12 år

Er du i tvil, send mail, sms eller ring!
Anne-Britt Rage ragerock@hotmail.com Tlf: 92 54 11 34
Jorunn Solli
 jorunn@tekstuniverset.no  Tlf: 97 12 31 02

Pris: 800,- per person

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørel til
Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Sum a sumarum! Simsalabim! Snipp snapp snute- eventyret er ikke ute. Vi har akkurat begynt å lære, så tipp-tapp-tynne, nå kan du begynne!


Gjettum gård
Gjettumveien 125 A
Rom nr. A2
1346 Gjettum i Bærum

Veibeskrivese:
Trykk Her 

 


fredag 24. februar 2017

Bilde & tekst. Kurs med Gro Dahle


13.–15. november 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke: HeR

Fint om dere har med noen egne bilder ( f eks 5 – 12 bilder) til den selvstendige oppgaven – og i så fall veldig gjerne 10 - 15 (avhengig av antall deltagere) kopier av disse bildene (B5 eller A4)  slik at alle deltagerne kan få hvert sitt sett av bilder. Det er ikke høytidelig med disse bildene, ikke noe nøye. Trenger ikke være farge-kopier og trenger ikke være bra kopier heller. Bildene kan være av hva dere selv vil, kan være tegninger også – eller barnemalerier eller familiebilder. Eller klipp fra avisa. Eller glansbilder. Hvis dere ikke har med, får dere av meg.


Mandag 13. november:

Kl 11 – 13 Innledning. Bilde + tekst
Hva er en bildebok?
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner.
Tekst-bilde-kunst? Fanzine? Kunstnerbøker.

Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

To oppgaver:
Tom Phillips- / Gunnar Wærnes-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Gjennomgang

Ca 13 – 14  Lunsj

Ca 14 – 16: Få ord, mye bilde
tittelmetoder/bildetekstmetoder
Gjennomgang

Ca 16 - 18: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor
Ulike metoder for å skape poetisk løft,
dimensjon vs nøkternhet,banalitet
Gjennomgang

Selvstendig oppgave, de som orker?

kl 19: Middag

Fortsettelse: Selvstendig oppgave?

Tirsdag 14. november:
Frokost kl 8 – 9

9 -10 Gjennomgang oppgave

10 - 13 Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Metafor, allusjon/referanse, pastisj

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang

13 – 14 Lunsj

14 - 16 Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang

16 – 18: helhet og linjer
Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi

18– 19 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst

19 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.
Kopiere: Jorunn hjelper til med utskrift, kopi av håndskrift kan dere gjøre sjøl

Onsdag 15. november:

Frokost 8- 9
9 - 13 Gjennomgang av prosjektene
Oppgave/oppgaver hvis det blir tid

13:00 Lunsj

Obs:
Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

2. - 4. oktober 2017

Dette kurset er først og fremst  for folk som tidligere har
gått på Gro Dahle sine skrivekurs.


Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:

HeRTilbakemeldingskurset med Gro Dahle på Hotell Borge
20 timer kurs den 2., 3. og 4. Oktober 2017

Mandag 2. oktober
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner – Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Målet: selvinnsikt, selvbiografi, tekst til familie og venner, utgivelse på forlag
tekst til det offentlige rom: bruks-tekster eller kunst-tekster, krav og kriterier
Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?
             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Kl 12 – 13.30 Første tekst
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst
Kl 18.30  - 19.30 personlige og individuelle oppgave
Middag kl 19.30

Tirsdag 3. oktober
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Fjerde tekst
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Femte tekst
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjette tekst
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Sjuende tekst
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19 Åttende tekst
Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Onsdag 5. oktober
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 11 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
Kl 11 – 11.15 pause
Kl 11.15 – 12.15 Niende tekst
Kl 12.45 Spørre-runde/avslutning
Kl 13 – 14 Lunsj


Obs:
Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Diktkurs med Gro Dahle

18. - 20. september 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeR


Mandag 18. september kl 11
Kl 11 - 14

Innledning og kort presentasjonsrunde

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?

Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt

Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
                     ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg?         Egen stemme?

Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill

Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                       Ulike kriterier, ulike krav
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
Oppramsingsdikt, listedikt
Haikudikt, 3-linjere
Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
Dyredikt
Bydikt
Kontrast-dikt
Taledikt, hyllestdikt
Aforismer
Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
Tulledikt / lekedikt
Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
Monolog
Gjennomgang

Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt (kl 15 - 17): Trender og perioder i modernismen
Futurismen -05 (moderne-lyd-hermings-dikt)
Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
Ekspresjonismen -40, -50
Imagisme –30 -80t
Impresjonismen -50, -60
Systemdiktet -60, -70
Konkretismen -60, -70
Politiske dikt -70
Bildedikt, -80
Kort-prosa, horisontale dikt -90
Postmodernismen -90, -00
Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
Dokumentarismen -90, -00
Samfunnsfenomener -00
Hverdagsdiktet
Gjennomgang
Middag kl 19 – 20

Kveldsøkt (kl 20 - 22):
Selvstendig oppgave (hvis dere orker): Metadikt

Tirsdag 18. september

Frokost kl 8 – 9
Morgenøkt kl 9 – 10 Gjennomgang kvldsoppgaven

10 -12: Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)
12 – 13 Gjennomgang

Lunsj kl 13 – 14

14 – 16 : Den syngende teksten
Lyden i språket:
Løsrevet semantikk: nonsensdikt, stavelsesdikt, lyddikt
allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls
Musikalitet
Kl 16 – 17 Gjennomgang
17 – 19  Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Middag kl 19 – 20


Kveldsøkt:  Selvstendig arbeid:
Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.


Onsdag 20. september

Frokost 8 - 9
Morgenøkt (kl 9 - 12) Gjennomgang
kriterier for dikt og  20/30 min pr deltager

Formiddagsøkt (kl 12,13 – 14)
Dimensjoner
Monolog, indre stemme
Titler
Avslutning   og    kl 14.00 Lunsj

Obs:
Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

mandag 20. februar 2017

Åpen Mikrofon. Tekst for tog.Jan I.Sørensen, og HovedSPORET cafe & bar; på Spikkestad, i samarbeid med Tekstuniverset, inviterer til helaften i Togets Tegn. 1. april, (og det er ingen spøk!) Vi byr på tekst, musikk, dans, andre uttrykk som alle penser innpå temaet: tog, skinner, vogner...tunneler, billetter, grønne flagg, fløyter... godsvogner, stasjonsbygninger, perronger, ja, i det hele tatt!!

Deltakere melder seg på via Tekstuniverset
/ 97123102 , ...4 minutter pr. opptreden - det blir pauser
underveis. Bar med alle rettigheter; så her blir det også mulig og få kjøpt kakao og vafler. Arrangementet er betjent fra 18:00 - Hovedsporet åpner 12:00 - stenger 24:00. Tog hver 1/2 time t/r.

Her blir det høy allsang- faktor, tralling og lalling, prosa, og poesi:

"I'm sitting in the railway station.
Got a ticket for my destination.
On a tour of one-night stands
my suitcase and guitar in hand.
And every stop is neatly planned
for a poet and a one-man band..."(Paul Simon)
Om ikke akkurat sånn - så sånn ca. sånn blir det. Uansett, vær eller klær, alle i sær : Velkommen skal du være! Stig på!!

Både publiserte og upubliserte forfattere er velkomne til å opptre.

Rekkefølgen blir satt etter et eller annet tilfeldighetsprinsipp.

Et vennligsinnet publikum og talentspeidere er hjertelig velkomne. Har kan kontakter knyttes og gode ting skje.

Det er hyggelig om oppleserne blir igjen helt til sistemann har lest. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være en utveksling. Lytte og bli lyttet til. Se og bli sett.

Ta veldig gjerne med bøker dere vil selge, gi bort eller vise fram. Reklamer for skrivekurs, lese- og skrivesirkler, festivaler og litterære arrangementer m.m.

Her kommer navnene på deltagerne etterhvert som de melder seg på:


Margaret Solberg
Ida Svanes Ziener
Marte Moshølen
Kari Wingaard
Bjarne Hattestad.
Nils Amund Raknerud
Marianne Johansen
Dag Åsbjørn Johansen
Victoria Larsen
Mona J. Hoel

Jacob Joneberg
Dagmara Bossy
Mai Britt Hausland
Per Larsen

Kari Gerhardsen Vikestad
Jan I. Sørensen
Ingebjørg Torgersen

Robert Rustad Amundsen

tirsdag 31. januar 2017

Åpen mikrofon i Hønse-Lovisas hus

Lyst til å prøve ut dine selvskrevne tekster for et publikum? Trenger du en deadline? Nå har du sjansen til å bli med på lavterskeltilbudet Åpen Mikrofon
Hønse-Lovisas Hus Sandakerveien 2. 0473 Oslo
(Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate Buss 21 til Sannergata)

30. mars klokka klokka 19.00. Opplesningen begynner 19.30


Både publiserte og upubliserte forfattere er velkomne til å opptre.
Vi leser (og synger, deklamerer, forteller) fra egne tekster og lytter til de andres.
Gir og får respons - nye ideer og inspirasjon.
Ønsker du å bli med? send en e-post til Jorunn eller sms/ring 97123102

Rekkefølgen blir satt etter et eller annet tilfeldighetsprinsipp, så den får dere når dere kommer. Det er satt av maks 5 minutter per innslag og det fint dere selv passer på at dere overholder tidsrammen. For at alle skal få like mye oppmerksomhet fra publikum, er det jo mest omtenksomt å ikke lese lenger enn den fastsatte tida.

Et vennligsinnet publikum og talentspeidere er hjertelig velkomne. Har kan kontakter knyttes og gode ting skje.

Det er hyggelig om oppleserne blir igjen helt til sistemann har lest. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være en utveksling. Lytte og bli lyttet til. Se og bli sett.

Ta veldig gjerne med bøker dere vil selge, gi bort eller vise fram. Reklamer for skrivekurs, lese- og skrivesirkler, festivaler og litterære arrangementer m.m.Det serverer hønesuppe med deilig brød og godt smør til kr 100,-
og kaffe og kaker


Navnet på deltagerene blir lagt her etterhvert som de melder seg på. Siden stua ikke er så stor er det kun plass til 12 opptredener:  


Tone Skaranger
Tor-Øyvind Olsen
Lisa Elstad
Ingebjørg Torgersen
Marte Moshølen
Siri Broch Johansen
Berit Anna Hoff

Victoria Larsen
Inger Synnøve B. Barth
Nina Svenne

lørdag 21. januar 2017

Skrivekurs med Erling Kittelsen

-->
Lørdag 2. september, lørdag 30. september og søndag 1. oktober
Alle dager klokka 11.00 til 17.00

Deltagere fra alle skandinaviske land er velkomne.
Det er åpent for deltagere som skriver engelsk med de må kunne forstå å snakke norsk.

Påmelding:
Jorunn Greiff Solli

E-post: jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: +47 97123102

Kurset avholdes på skriveloftet til Erling Kittelsen.
Kongens gate 16 i Oslo
På første møte kommer Erling til å snakke om skriving

og til å bli kjent med deltagerne. Han vil intervjue deltagerne og
folk kan stille sprøsmål i plenum.


Alle kan sende inn 10 sider tekst med font 12 og halvannen linjeavstand.
Tekstene må sendes til Jorunn innen 20. september

Disse tekstene gjennomgås den siste helgen.

Etter at tekstene er gjennomgått gir Erling noen individuelle lynoppgaver som deltagerene får en time på å skrive. Disse spontantekstene leses opp til slutt.


Vi serverer kaffe og te. Det blir brødmat og pålegg til lunsj.
Erling Kittelsen er poet, forfatter og dramatiker.

”Erling Kittelsen er en på samme tid tradisjonsbevisst og eksperimentvillig forfatter. Han henter inspirasjon og låner mønstre fra eldre tiders kunst og kultur – sagn, fabler, eventyr og muntlig poesi fra ulike kulturområder, som han omformer til moderne allegorier, der forsvar for sosiale, kulturelle, geografiske og eksistensielle randsoner og kritikk av den teknologiske utvikling står sentralt. Han har utgitt dikt, fabler, romaner, dramatikk og barnebøker og dessuten vært aktiv som gjendikter.”
Sitat fra Norsk biografisk leksikon.
Les mer her: https://nbl.snl.no/Erling_Kittelsen

"Kittelsen er kalt motstandsdikter, at han kommer med nødvendig motkraft til vår økonomiserte kultur. Samtidig finner han innganger til mytologi og urgammel erfaring som bærer og viderefører vår menneskelighet."
  
Sitat fra Aschehoug

"Erling Kittelsen er en særpreget stemme i samtidslitteraturen. Hans krasse skråblikk på det norske samfunnet er til tider uhyggelig og fascinerende lesning. (...) Kittelsen er en forfatter som skriver utenfor trender. Han henter inspirasjon fra mange ulike sjangere - sagn, fabler, eventyr og muntlig poesi fra ulike kulturområder. Han er først og fremst poet, det merkes i språket, i vakre, fremmede bilder, originale tanker. Gjennom et langt forfatterskap har Kittelsen vist en imponerende vilje til å jobbe med sitt eget uttrykk, uten å la det infiseres av mainstream." Liv Mossige, i anmeldelsen av "Jeg, Jako", Dagsavisen, 2013.
Sitat fra Aschehoug
Les mer her:
https://www.aschehoug.no/Forfattere/Vaare-forfattere/Erling_Kittelsen#


Pris 2500,-

Her er lenke til praktisk informasjon:
Her